Bước 1: Công chứng hợp đồng tại Phòng Công chứng: thực hiện ngay khi đủ hồ sơ

Giấy tờ cần chuẩn bị

BÊN BÁN – BÊN CHO:

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

1 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất (sổ đỏ) 01 Bản chính + photo
2 Tờ khai lệ phí trước bạ 01 Bản chính + photo
3 Bản vẽ hiện trạng nhà (nếu có) 01 Bản chính
4 CMND + HK của chủ đất, nhà 01 Bản chính + photo
5 Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (nếu có) 01 Bản chính + photo
6 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 01 Bản chính + photo


Lưu ý: Trường hợp hồ sơ khách hàng chưa có sổ đỏ ở mục 1 thì phải cần cung cấp những giấy tờ sau để công chứng:

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

1 Giấy cho phép chuyển dịch nhà cửa 01 Bản chính + photo
2 Tất cả các hợp đồng chuyển nhượng đã được thực hiện đến chủ nhà hiện tại 01  Bản chính + photo

BÊN MUA – BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO:

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

1 CMND + HK Của Vợ Chồng 01 Bản chính + photo

– Nếu một trong 02 bên là công ty, khi công chứng cần đem theo Giấy phép kinh doanh bản chính và con dấu tròn công ty.

– Khi đi công chứng: Vợ chồng đều phải đi. Nếu là công ty, người đại diện thep pháp luật công ty phải đi (Người đi không phải là đại diện pháp luật thì phải có giấy ủy quyền).

Bước 2: Khai thuế tại chi cục thuế quận nơi có tài sản: 01 tuần làm việc

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

1 Hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng của bên nhận chuyển nhượng 01 Bản chính + Photo
2 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất 01 Sao y công chứng không quá 03 tháng
3 Tờ khai lệ phí trước bạ cũ 01 Bản chính + photo
4 CMND + HK của bên nhận chuyển nhượng 01 Bản chính + photo
5 CMND + HK của bên chuyển nhượng 01 Bản chính + photo
6 Khai các tờ khai thuế theo mẫu của các Quận 01 Bản chính

Lưu ý: Các trường hợp không phải đóng thuế trước bạ:

– Tặng cho giữa cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, em

– Trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân: có cam kết chỉ có 01 căn nhà duy nhất trên lãnh thổ VN

Bước 3: Đăng bộ tại Ủy Ban Nhân Dân Quận nơi có tài sản: 03 tuần làm việc

STT

TÊN GIẤY TỜ

SỐ LƯỢNG

QUY CÁCH

1 Hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng của bên nhận chuyển nhượng 01 Bản chính + Photo
2 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất 01 Sao y công chứng không quá 03 tháng
3 Tờ khai lệ phí trước bạ cũ 01 Bản chính + photo
4 CMND + HK của bên nhận chuyển nhượng 01 Bản chính + photo
5 Tờ khai trước bạ mới 01 Bản chính + photo
6 Khai các tờ khai đăng ký biến động tài sản của các Quận 01 Bản chính

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi